Salta al contingut

Compromisos d'un projecte KDE

La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:

 • Respectar el codi de conducta de KDE
 • Donar suport a la Visió de KDE i la Missió de KDE
 • No hi ha obligatorietat d'un Acord de llicència de col·laborador
 • Requisits tècnics
  • El projecte es manté fidel a les pràctiques establertes habituals en projectes similars a KDE
  • Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
  • Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garanteix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
 • Drets d'autors, marques comercials i patents
  • Respectar la Política de llicències de KDE
  • Respectar les directrius de marca de KDE
  • Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
  • Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, aquestes patents han de ser llicenciades lliurement
Aquest manifest s'inspira en els manifestos d'Agile i de Software Craftmanship.