Spring naar inhoud

Het KDE Manifesto

Wij zijn een gemeenschap van technologen, ontwerpers, schrijvers en promoten diegenen die werken aan het verzekeren van vrijheid voor alle mensen door onze software. Vanwege dit werk zijn we gekomen om te waarderen:

Open bestuur om engagement te verzekeren in onze processen voor leiden en beslissen;

Vrije software om te verzekeren dat het resultaat van ons werk voor alle mensen altijd beschikbaar is;

Inclusiviteit om te verzekeren dat alle mensen welkom zijn om met ons mee te doen en bij te dragen;

Innovatie om te verzekeren dat nieuwe ideeën constant boven komen om mensen beter te dienen;

Gemeenschappelijk eigenaarschap om te verzekeren dat we verenigd blijven;

Focus op eindgebruiker om te verzekeren dat ons werk nuttig is voor alle mensen.

Dat wil zeggen, in het nastreven van ons doel, hebben we gevonden dat deze items essentieel zijn om te definiëren en trouw te blijven aan onszelf.
Uit deze waarden leiden we af de voordelen en betrokkenheid van een KDE-project.
Dit manifest is geïnspireerd door de manifesten Agile en Software Craftmanship.