Gå till innehåll

Fördelarna med ett KDE-projekt

Att ingå i det internationella KDE-samfundet medför vissa fördelar:

 • Att bygga vidare på det som stora tänkare sagt och gjort
  • Dra nytta av KDE:s infrastruktur för projekthemvist
  • Dra nytta av erfarenheten hos KDE:s systemadministratörer
  • Få stöd från det större samfundet med utveckling, dokumentation, översättning, utprovning, felhantering, etc.
  • Använda möjligheter att integrerar med ett större ekosystem av slutanvändarprodukter
  • Interagera med grupper som har gemensamma värden, vilket leder till korspollinering av idéer och innovationer
 • Åtnjuta representation och stöd av KDE e.V.
  • Delta i Akademy och andra KDE-evenemang
  • Erhålla ekonomiskt och organisatoriskt stöd
  • Känna till att dina varumärken kan säkras
  • Känna till att dina licensönskningar kan skyddas via det förvaltade licensavtalet
 • Öka din synlighet via KDE-samfundets renommé och KDE:s marknadsföringsverktyg såsom:
  • sända ut projektkungörelser till Dot och utnyttja andra marknadsföringskanaler inom KDE
  • göra ditt projekt tillgängligt via en underdomän till kde.org
  • använda IRC-kanalen #kde-<projektnamn> i Libera Chat-nätverket
  • använda KDE som övergripande varumärke för att associeras med KDE-samfundet vid kommunikation på webbplatser och andra kanaler
Manifestet är inspirerat av manifesten från Agile och Software Craftmanship.