Gå till innehåll

Ett KDE-projekts åtagande

Utnämning till KDE-projekt medför vissa åtaganden:

 • Respektera KDE:s förhållningsregler
 • Stödja KDE:s vision och KDE:s värv
 • Det finns inget obligatoriskt licensavtal för bidragsgivare
 • Tekniska krav
  • Projektet håller sig till etablerade metoder gemensamma med liknande KDE-projekt
  • Allt källmaterial tillhandahålls via infrastruktur tillgänglig för och skrivbar av alla KDE:s bidragsgivares konton
  • Nättjänster som hör ihop med projektet tillhandahålls antingen på KDE:s infrastruktur eller har en åtgärdsplan som säkerställer kontinuitet och har godkänts av KDE:s systemadministrationsgrupp
 • Copyright, varumärken och patent
  • KDE: licenspolicy respekteras
  • KDE:s varumärkesregler respekteras
  • Om programvarans upphovsmän överger den eller försvinner, går de med på att överföra varumärket till nästa underhållsansvariga.
  • Om koden täcks av patent registrerade av projektet själv, måste de vara fritt licenserade.
Manifestet är inspirerat av manifesten från Agile och Software Craftmanship.