Gå till innehåll

KDE:s manifest

Vi är ett samfund teknologer, formgivare, skribenter och förespråkare som arbetar för att säkerställa frihet för alla människor tack vare vår programvara. På grund av detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Öppen ledning för att säkerställa engagemang i vårt ledarskap och beslutsprocesser.

Fri programvara för att säkerställa att resultatet av vårt arbete är tillgängligt för alla människor för alltid.

Inklusivitet för att säkerställa att alla människor är välkomna att gå med och delta.

Innovation för att säkerställa att nya idéer hela tiden uppstår för att tjäna människor bättre.

Gemensamt ägarskap för att säkerställa att vi förblir förenade.

Fokus på slutanvändare för att säkerställa att vårt arbete är användbart för alla människor.

Det betyder att i strävan efter vårt mål har vi funnit dessa punkter väsentliga för att definiera och förbli sanna mot oss själva.
Från dessa värden härleder vi ett KDE-projekts fördelar och åtaganden.
Manifestet är inspirerat av manifesten från Agile och Software Craftmanship.